Klook.com
  • Menya Shishido Ramen - Basil Garlic
    Japanese,  Petaling Jaya

    Menya Shi-Shi Do – Ramen in Jaya One

    Menya Shishido Ramen – Basil Garlic About the shop Menya Shi-Shi Do, a ramen restaurant that will guarantee appear in the search result if you are looking for ramen in Petaling Jaya. Located in a relatively small area in the…